Bíborka Alapfokú Művészeti Iskola

in Bíborka Alapfokú Művészeti Iskola, Hodász, TÁMOP-3.3.14.B-14/1-2014-0026 projekt, Új Széchenyi Terv, Kultúra

Riportközlemény

UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL TESTVÉRISKOLAI KAPCSOLAT JÖTT LÉTRE  A HODÁSZI BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS A NAGYVÁRADI SZACSVAY IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA kÖZÖTT.

A Bíborka Alapfokú Művészeti Iskola összesen 16 988 739 Ft-os uniós támogatást nyert a Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása B című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. Az elnyert támogatásból a tanulók művészeti kompetenciáinak fejlesztésén túl, hangsúlyossá válik a társadalmi érzékenyítés és cselekvőképesség kialakítása is.

A hodászi központú Bíborka Alapfokú Művészeti Iskola telephelyein a tanulók családias környezetben, a „bíborkás” szellemiségnek megfelelően végzik napi feladataikat.

A társadalmi cselekvőképesség kialakításának segítése művészeti tartalmakkal TÁMOP-3.3.14.B-14/1-2014-0026 projekt során országhatáron átívelő testvériskolai kapcsolat kialakítása, közös programok megvalósítása történik a Bíborka Alapfokú Művészeti Iskola és a Nagyváradi Szacsvay Imre Általános Iskola között. A kapcsolattartás és a programok célja, hogy hozzájáruljanak a gyermekek kompetenciáinak (szociális, életviteli, kommunikáció, stb.) fejlesztéséhez, ismeretanyaguk bővítéséhez. A testvériskolai együttműködés lehetőséget teremt mind a tanulók, mind a pedagógusaik számára, hogy a sajátjuktól eltérő életminőségű/helyzetű társakkal kerüljenek együttműködő kapcsolatba, ezáltal a résztvevő tanulók kompetenciái, köztük szociális kompetenciái is fejlődnek. A közös interakciók során csökken a tanulók előítéletessége. Mindez hozzájárul a tanulmányi eredményeik és iskolai eredményességük javulásához.

A projekt révén – a gyermekek kompetenciáinak fejlesztésén túl – olyan intézményközi kapcsolatok kialakítása történik, amelyek keretében lehetőség nyílik az oktatás, nevelés különböző területein  jó gyakorlatok megosztására.

A program keretében egy közösen kiválasztott és felépített téma kapcsán alakul ki együttműködés a programban résztvevő intézmények között. A program során a két iskola tanulói, illetve pedagógusai személyesen is találkoznak. A programba az abban résztvevő tanulók szülei is bevonásra kerülnek.

 

A társadalmi cselekvőképesség kialakításának segítése művészeti tartalmakkal projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, a TÁMOP-3.3.14.B-14/1-2014-0026 program keretében valósult meg. A támogatási időszak: 2014. szeptember 1 - 2015. augusztus 31. A megvalósításra elnyert összeg 16 988 739 Ft.

Bíborka Alapfokú Művészeti Iskola Hivatalos Sajtóközleménye