NYÍRI AFK Egyesület

in filmes csapat, nyíri afk egyesület, Egyesületi élet

NYÍRI AMATŐR ÉS FÜGGETLEN FILMESEK EGYESÜLETE A KULTÚRÁÉRT

Éves beszámolók

(2009, 2010, 2011, 2012)

NYÍRI AMATŐR ÉS FÜGGETLEN FILMESEK EGYESÜLETE A KULTÚRÁÉRT

 
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Legyező utca 65.
Adószám. 18818819-1-15
Bírósági bejegyzés sorszáma: 2895 (Bírósági végzés száma: 8.Pk.60.229/2007/4.)
Működési forma: Közhasznú egyesület
KSH azonosítószám: 715100
Statisztikai azonosító: 18818819715100X15
Számlaszámunk: Szabolcs Takarékszövetkezet, Nyíregyháza: 68800099-11073859
Alapszabály kelte: 2008.01.07.
Bejegyzés: 2008.02.05.
Szervezet működési köre: regionális
 

Céljai:

 • összefogni a régió filmes alkotóit
 • értékes filmalkotások elősegítése, és ezek eljuttatása a közönséghez
 • dokumentumfilm, riport, játék- és kísérleti filmek készítése
 • továbbképzések, rendezvények szervezése, lebonyolítása
 • magyarországi nemzetiségekkel és a határon túli magyarsággal a kapcsolatok ápolása
 • helytörténeti, dokumentumriport és portréfilmek segítségével szolgálni értékeink megőrzését
 • változó társadalmi és veszélyben lévő természeti környezetünk jelenségeinek dokumentálása
 • a független filmesek kapcsolatrendszerének erősítése
 • kapcsolat nemzetközi és európai filmes szervezetekkel, alkotókkal 

 

2008-as adatok:

A szervezet tagjainak száma: 16 fő

Nincs szerződéses kapcsolata az önkormányzattal

Árbevétel belépési- és tagdíjból: 34 000 Ft

Összes kiadás: 14 000 Ft

 

2009-es adatok:

A szervezet tagjainak száma: 20 fő

Nincs szerződéses kapcsolata az önkormányzattal

Árbevétel belépési- és tagdíjból: 16 000 Ft

Egyéb bevétel: 170 000 Ft

Összes bevétel: 186 000 Ft

Előző évi áthozatal: 20 000 Ft

Összes kiadás: 141 830 Ft

2010-es adatok:

A szervezet tagjainak száma: 22 fő

Nincs szerződéses kapcsolata az önkormányzattal

Árbevétel belépési- és tagdíjból: 21 000 Ft

Egyéb bevétel: 357 000 Ft

Összes bevétel: 378 000 Ft

Előző évi áthozatal: 44 000 Ft

Összes kiadás: 360 000 Ft

 

2011-es adatok:

A szervezet tagjainak száma: 26 fő

Nincs szerződéses kapcsolata az önkormányzattal

Árbevétel belépési- és tagdíjból: 17 000 Ft

Egyéb bevétel: 97 000 Ft

Összes kiadás: 67 000 Ft

 

2009.05.19-től:

 • Elnök: Petrusák János
 • Elnökségi tagok: Csordás László és Ráthy Tibor
 • A felügyelő bizottság elnöke: Kalocsai István
 • A felügyelő bizottság tagjai: Kissné Harman Judit és Szuhányi Pál

2010. 05-től /Kalocsai István halála miatt új felügyelő bizottságot kellett választani/

 • Elnök: Petrusák János
 • Elnökségi tagok: Csordás László és Ráthy Tibor
 • A felügyelő bizottság elnöke: Kissné Harman Judit
 • A felügyelő bizottság tagjai: Lipcsák Éva és Bogdányi Ferenc

2012. 05. 23-tól az Egyesület tisztségviselői:

 • Elnök: Petrusák János
 • Elnökségi tagok: Csordás László és Koncz András
 • A felügyelő bizottság elnöke: Kissné Harman Judit
 • A felügyelő bizottság tagjai: Bogdányi Ferenc és Zima Sándor

 

NYÍRI AMATŐR ÉS FÜGGETLEN FILMESEK EGYESÜLETE A KULTÚRÁÉRT

4400 Nyíregyháza, Legyező utca 65.
Adószám. 18818819-1-15 Bírósági nyilvántartási száma: 2895 Működési forma: Közhasznú egyesület
Számlaszámunk: Szabolcs Takarékszövetkezet, Nyíregyháza: 68800099-11073859

2012. évi

BESZÁMOLÓJA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

2012.év

adatok ezer Ft-ban

Sorsz.

Tétel megnevezése

Előző évi

Előző év(ek) módosítása

Tárgyév

A

Befektetett eszközök

250

0

295

I.

Immateriális javak

0

0

0

II.

Tárgyi eszközök

250

0

295

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

0

B

Forgóeszközök

112

0

69

I.

Készletek

0

0

0

II.

Követelések

0

0

0

III.

Értékpapírok

0

0

0

IV.

Pénzeszközök

112

0

69

C

Aktív időbeli elhatárolások

0

0

0

 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

362

0

364

D

Saját tőke

112

+500

364

I.

Induló tőke

0

0

0

II.

Tőkeváltozás/Eredmény

82

+250

362

III.

Lekötött tartalék

0

0

0

IV.

Értékelési tartalék

0

0

0

V.

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)

30

+250

2

VI.

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

0

0

0

E

Céltartalék

0

0

0

F

Kötelezettségek

250

-500

0

I.

Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

0

II.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

250

-250

0

III.

Rövid lejáratú kötelezettségek

0

-250

0

G

Passzív időbeli elhatárolások

0

0

0

 

FORRÁSOK ÖSSZESEN

362

0

364

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES

BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2012.év

adatok ezer Ft-ban

Sz.

Megnevezés

Előző év

Korábbi év(ek) módosítása

Tárgyév

Alap.

Váll.

Össz.

Alap.

Váll.

Össz.

Alap.

Váll.

Össz.

1.

Értékesítés nettó árbevétele

0

 

0

0

 

0

0

 

0

2.

Aktivált saját  teljesítmények értéke

0

 

0

0

 

0

0

 

0

3.

Egyéb bevételek

97

 

97

0

 

0

64

 

64

 

ebből:  - tagdíj, alapítóktól kapott befizetések

17

 

17

0

 

0

14

 

14

 

ebből: - támogatások

70

 

70

0

 

0

49

 

49

4.

Pénzügyi műveletek bevételei

0

 

0

0

 

0

0

 

0

5.

Rendkívüli bevételek

0

 

0

0

 

0

35

 

35

 

ebből:  - alapítóktól kapott befizetések

0

 

0

0

 

0

5

 

5

 

ebből: - támogatások

0

 

0

0

 

0

30

 

30

A

Összes bevétel (1+2+3+4+5)

97

 

97

0

 

0

99

 

99

 

- ebből: közhasznú tevékenység bevételei

97

 

97

0

 

0

99

 

99

6.

Anyagjellegű ráfordítások

67

 

67

-18

 

-18

62

 

62

7.

Személyi jellegű ráfordítások

0

 

0

0

 

0

0

 

0

 

- ebből: vezető tisztségviselők juttatása

0

 

0

0

 

0

0

 

0

8.

Értékcsökkenési leírás

0

 

0

+18

 

+18

35

 

35

9.

Egyéb ráfordítás

0

 

0

0

 

0

0

 

0

10.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

 

0

0

 

0

0

 

0

11.

Rendkívüli ráfordítások

0

 

0

-250

 

-250

0

 

0

B

Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)

67

 

67

-250

 

-250

97

 

97

 

- ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai

67

 

67

-250

 

-250

97

 

97

C

Adózás előtti eredmény   (A-B)

30

 

30

+250

 

+250

2

 

2

12.

Adófizetési kötelezettség

0

 

0

0

 

0

0

 

0

D

Adózott eredmény

(C-12)

30

 

30

+250

 

+250

2

 

2

13.

Jóváhagyott osztalék

0

 

0

0

 

0

0

 

0

E

Tárgyévi eredmény

(D-13)

30

 

30

+250

 

+250

2

 

2

 

 

 

Tájékoztató adatok

Sz.

Megnevezés

Előző év

Előző év(ek) módosítása

Tárgyév

A

Központi költségvetési támogatás

0

 

0

B

Helyi önkormányzati költségvetési támogatás

0

 

20

C

Az EU strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

0

 

0

D

Normatív támogatás

0

 

0

E

Az 1996. évi CXXVI. tv. alapján kiutalt SZJA 1%

70

 

29

F

Közszolgáltatási bevétel

0

 

0

 
Közhasznú tevékenységeink és a 2012-es év során ez okból végzett munkánk:
 
Közösségi kulturális hagyományok ápolása, művészi alkotómunka feltételeinek javítása,  művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése:
A régió filmes alkotóinak összefogása érdekében minden héten szerdán 17.00-19.00 között Nyíregyházán, a Városmajori Művelődési Házban klubfoglalkozást, egyesületi találkozást szervezünk, amelyről a Városi Művelődési Ház honlapja, és az általa minden hónapban megjelentetett programfüzet is beszámol. Ezekre a foglalkozásokra, filmnézésre, filmes eszmecserére leginkább a nyíregyháziak és a megyeszékhely közvetlen környékén élők jönnek rendszeresen el, de filmes barátaink Rakamazról, Debrecenből is többször meglátogatnak bennünket. Ezen kívül rendszeresen tartjuk filmes barátainkkal az internetes kapcsolatot.
Értékes filmalkotások elősegítése, és ezek eljuttatása a közönséghez cél érdekében meglévő technikai, pénzügyi és nem utolsó sorban humánerőforrásunk igénybe vételével etűdöket, fotókippeket, dokumentum- és riportfilmeket, útifilmet készítünk. Tanácsot bárki érdeklődőnek szívesen adunk, már csak azért is, mert az érdeklődők többségéből szorosabban vagy lazábban szervezetünkhöz kötődő barátaink lesznek. Filmjeinket megyei, regionális és országos filmszemlékre beneveztük-benevezzük, ezen kívül a helyi televíziók (Nyíregyházi Városi Televízió és a megyei Kölcsey TV) is műsorán tartja azokat. Az internet pedig egy újabb szegmens, a youtube-on és más ingyenes tárhelyeken, videó-megosztókon, továbbá egy, az egyesületünkhöz szellemileg kapcsolódó internetes oldalon találhatóak filmjeink (www.pegazustv.hu).
Filmjeink (2012-ben 8 alkotás) szolgálják az igényes szórakozás mellett a nevelést és oktatást, képességfejlesztést, ismeretterjesztést is.
Kulturális örökség megóvása érdekében alkotótábort szerveztünk Tornaalján (Szlovákia) és Erdélyben (Felsősófalván). Embereket, kultúrákat és művészeti ágakat közelebb hoztunk egymáshoz, ha csak egy közös alkotás, filmkészítés erejéig is.
Ezeket a filmeket nem csupán a megyei, a regionális, hanem még az országos szemlére is el kívánjuk vinni, és bemutatták már a helyi televíziók is.
Mindezek a tevékenységek, úgy reméljük, megfelelő alapot tudnak biztosítani az előttünk álló 2013-as év nagy terveihez.
 
A fenti célokat a 2012-es évben is teljesítettük. Erről nem csupán mi magunk, hanem a MAFSZ, a Magyar Független Film és Videó Szövetség is beszámolhat, hiszen több fesztiválon, filmes szemlén, rendezvényen volt filmünk, alkotónk, vagy éppen egész szervezetünk képviseltette magát, úgy is mint rendezvényszervező.
2002-től minden páros évben Országos Független Helytörténeti Dokumentumfilm Szemlét szervez Egyesületünk, 2012-ben a VI. szemlére került sor.
A VI. Országos Független Helytörténeti Dokumentumfilm Szemlén az Egyesületünk és az Alkotók Városmajori Klubja által szervezett 2 nap kultúra rendezvény keretében 71 főnek nyújtottunk kulturális műsort. 17 filmalkotás, ~ 7 és fél óra összes vetítési idővel szerepelt, és a filmszemlét egy kulturális műsor (ének, zene, tánc és szavalat, könyvbemutató, fotókiállítás) egészítette ki.
Egyesületünk több tagja fotósként részt vett a Magyar Fotóművészek Szövetsége által szervezett Fotóhónap 2012 országos rendezvényen. A rendezvény nyíregyházi és miskolci eseményeinek dokumentálását végezte egyesületünk a Móricz Zsigmond Színházban (Nyíregyháza), a Nemzeti Színházban (Miskolc) és a Városmajori Művelődési Házban (Nyíregyháza).
2012-ben, a már hagyománnyá váló alkotótábor sem maradt el: egyesületünk tagjai a szlovákiai Tornaalján és környékén (Betléren) forgattak. Az egyesület másik része pedig újból az erdélyi Sóvidékre ment forgatni. 
A fentebbi eseményekből több tucat filmalkotás készült, amelyeket a helyi televíziók (Nyíregyházi Városi Televízió, a megyei Kölcsey TV) is több adásban bemutatta. 
Ezeket a filmeket megyei, regionális és országos filmszemlékre is benevezzük, és már több filmünk különdíjat vagy helyezést is elért.
Bogdányi Ferenc tagunk Nyírbogdányban, a nyugdíjas klubban immáron ötödik alkalommal tartott kisfilmjeinkből vetítést. Nyírbogdányban falunapon/aratóünnepen vettünk részt és forgattunk, illetve a helyi általános iskolával alakítottunk ki jó kapcsolatot: több kiállítást és kulturális rendezvényt dokumentáltunk.
2012 májusában egyesületünk tisztújító közgyűlést tartott, ahol Petrusák János elnököt újabb 3 évre választotta meg.
Egyesületünk jelenlegi vezetősége:
Elnök: Petrusák János
Tag: Csordás László
Tag: Koncz András
A Felügyelő Bizottság:
Elnök: Kissné Harman Judit
Tag: Bogdányi Ferenc
Tag: Zima Sándor
A vezető tisztségviselők juttatásban nem részesülnek, munkájukat társadalmi munkában végzik.
 
Az Egyesület tagjainak száma 2012-ben 23 fő volt.
 
Az Egyesület beszámolóját, benne a mérleggel, eredmény-kimutatással, kiegészítő melléklettel és közhasznúsági melléklettel annak legfelső szerve, a közgyűlés 2013. május 15-én tartott közgyűlésén fogadta el.

Nyíregyháza, 2013. május 15.

Petrusák János
NYÍRI AFK elnöke

 

NYÍRI AMATŐR ÉS FÜGGETLEN FILMESEK EGYESÜLETE A KULTÚRÁÉRT

 

4400 Nyíregyháza, Legyező utca 65.

Adószám. 18818819-1-15 Bírósági bejegyzés száma: 2895

2011. évi közhasznúsági jelentése (rövidített, főbb adatokkal)

 

Szervezetünk, a NYÍRI AMATŐR ÉS FÜGGETLEN FILMESEK EGYESÜLETE A KULTÚRÁÉRT /Rövid név: NYÍRI AFK  EGYESÜLET/ 2008 januári alakulása, februári bejegyzése óta következetesen törekszik alapszabályba foglalt céljai, önként vállalt kötelezettségei mind maradéktalanabb teljesítésére. Egyesületünk működési területe regionális, de régiónk, az Észak-alföldi régión túl kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezünk Észak-Magyarországgal, Dél-Alfölddel, a fővárossal és a Dunántúllal is, sőt a határainkon túleső területekkel történő filmes alkotó-filmszemlei kapcsolatokat is ápoljuk, fejlesztjük.

Az egyesület céljait a 2011-es évben is teljesítettük.

Minden évben 2000 óta vagy belföldön vagy külföldön egy kultúrafelderítő tábort is tartunk, ahol magyarországi helyi értékeket, vagy más népek szokásait kapjuk „kamerára”. 2011 nyarán újból az erdélyi sóvidéken, Felsősófalván és környékén voltunk, majd Dombrádon alkottunk.

A fentebbi eseményekből több tucat filmalkotás készült, amelyeket a helyi televíziók (Nyíregyházi Városi Televízió, a megyei Kölcsey TV) is több adásban bemutatta. Ezeket a filmeket megyei, regionális és országos filmszemlékre is benevezzük, és már több filmünk különdíjat vagy helyezést is elért. Tematikus vetítéseket szerveztünk a Művészeti Hetek keretében a Városi Művelődési Központban.

Tevékenységünk főbb számadatai:

Mérleg tétel

Előző év ezer Ft

Tárgyév ezer Ft

A. Befektetett eszközök

250

250

B. Forgóeszközök

82

112

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

332

362

C. Saját tőke

82

112

D. TARTALÉK

0

0

E. CÉLTARTALÉKOK

0

0

F. KÖTELEZETTSÉGEK

250

250

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

332

362

Eredménylevezetési tétel

Előző év ezer Ft

Tárgyév ezer Ft

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

378

97

Pályázati úton elnyert támogatás (NCA)

250

0

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

57

10

Tagdíj és egyéb bevétel (SZJA 1%)

71

87

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

0

0

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai

360

67

G. Közhasznú tevékenység eredménye

18

30

I. Összes pénzügyi eredmény

18

30

 

Petrusák János
NYÍRI AFK elnök

 

 

NYÍRI AMATŐR ÉS FÜGGETLEN FILMESEK EGYESÜLETE A KULTÚRÁÉRT

 

4400 Nyíregyháza, Legyező utca 65.

Adószám. 18818819-1-15 Bírósági bejegyzés száma: 2895

2010. évi közhasznúsági jelentése (rövidített, főbb adatokkal)

 

Szervezetünk, a NYÍRI AMATŐR ÉS FÜGGETLEN FILMESEK EGYESÜLETE A KULTÚRÁÉRT /Rövid név: NYÍRI AFK  EGYESÜLET/ 2008 januári alakulása, februári bejegyzése óta következetesen törekszik alapszabályba foglalt céljai, önként vállalt kötelezettségei mind maradéktalanabb teljesítésére. Egyesületünk működési területe regionális, de régiónk, az Észak-alföldi régión túl kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezünk Észak-Magyarországgal, Dél-Alfölddel, a fővárossal és a Dunántúllal is, sőt a határainkon túleső területekkel történő filmes alkotó-filmszemlei kapcsolatokat is ápoljuk, fejlesztjük.

Az egyesület céljait a 2010-es évben is teljesítettük. Erről nem csupán mi magunk, hanem a MAFSZ, a Magyar Független Film és Videó Szövetség is beszámolhat, hiszen több fesztiválon, filmes szemlén, rendezvényen volt filmünk, alkotónk, vagy éppen egész szervezetünk képviseltette magát, úgy is mint rendezvényszervező.

Minden évben 2000 óta vagy belföldön vagy külföldön egy kultúrafelderítő tábort is tartunk, ahol magyarországi helyi értékeket, vagy más népek szokásait kapjuk „kamerára”. 2010 nyarán az erdélyi sóvidéken, Felsősófalván és környékén voltunk.

A fentebbi eseményekből több tucat filmalkotás készült, amelyeket a helyi televíziók (Nyíregyházi Városi Televízió, Gávavencsellői kábeltévé, a megyei Kölcsey TV) is több adásban bemutatta. Ezeket a filmeket megyei, regionális és országos filmszemlékre is benevezzük, és már több filmünk különdíjat vagy helyezést is elért. Tematikus vetítéseket szerveztünk a Művészeti Hetek keretében a Városi Művelődési Központban.

Bogdányi Ferenc tagunk Nyírbogdányban, a nyugdíjas klubban immáron harmadik alkalommal tartott kisfilmjeinkből vetítést.

Egyesületünk Erdélyben, a Sóvidéken forgatott (támogatók: NKA, MPKKI).

2010-ben az egyesület vezetősége: Petrusák János elnök, Csordás László és Ráthy Tibor elnökségi tagok, a felügyelő bizottság elnöke: Kissné Harman Judit, tagjai pedig: Lipcsák Éva és Bogdányi Ferenc. (A vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek, munkájukat társadalmi munkában végzik.)

Tevékenységünk főbb számadatai:

Mérleg tétel

Előző év ezer Ft

Tárgyév ezer Ft

A. Befektetett eszközök

0

250

B. Forgóeszközök

64

82

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

64

332

C. Saját tőke

64

82

D. TARTALÉK

0

0

E. CÉLTARTALÉKOK

0

0

F. KÖTELEZETTSÉGEK

0

250

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

64

332

Eredménylevezetési tétel

Előző év ezer Ft

Tárgyév ezer Ft

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

186

378

Pályázati úton elnyert támogatás (NCA)

0

250

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

120

57

Tagdíj és egyéb bevétel

66

71

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

0

0

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai

142

360

G. Közhasznú tevékenység eredménye

44

18

I. Összes pénzügyi eredmény

44

18

 

Az egyesület 2009. évi közhasznú tevékenysége

 

Szervezetünk, a NYÍRI AMATŐR ÉS FÜGGETLEN FILMESEK EGYESÜLETE A KULTÚRÁÉRT /Rövid név: NYÍRI AFK  EGYESÜLET/ 2008 januári alakulása, februári bejegyzése óta következetesen törekszik alapszabályba foglalt céljai, önként vállalt kötelezettségei mind maradéktalanabb teljesítésére. Egyesületünk működési területe regionális, de régiónk, az Észak-alföldi régión túl kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezünk Észak-Magyarországgal, Dél-Alfölddel, a fővárossal és a Dunántúllal is, sőt a határainkon túleső területekkel történő filmes alkotó-filmszemlei kapcsolatokat is ápoljuk, fejlesztjük.

 

Egyesületünk céljai a következők:
 • összefogni a régió filmes alkotóit
 • értékes filmalkotások elősegítése, és ezek eljuttatása a közönséghez
 • dokumentumfilm, riport, játék- és kísérleti filmek készítése
 • továbbképzések, rendezvények szervezése, lebonyolítása
 • magyarországi nemzetiségekkel és a határon túli magyarsággal a kapcsolatok ápolása
 • helytörténeti, dokumentumriport és portréfilmek segítségével szolgálni értékeink megőrzését
 • változó társadalmi és veszélyben lévő természeti környezetünk jelenségeinek dokumentálása
 • a független filmesek kapcsolatrendszerének erősítése
 • kapcsolat nemzetközi és európai filmes szervezetekkel, alkotókkal 
 
A fenti célokat a 2009-es évben is teljesítettük. Erről nem csupán mi magunk, hanem a MAFSZ, a Magyar Független Film és Videó Szövetség is beszámolhat, hiszen több fesztiválon, filmes szemlén, rendezvényen volt filmünk, alkotónk, vagy éppen egész szervezetünk képviseltette magát, úgy is mint rendezvényszervező.
 
Ebben az évben már második alkalommal szerveztük meg a Gávavencsellői Multikulturális Alkotótábort, (támogató: Gávavencsellő nagyközség önkormányzata és Dr. Karakó László polgármester), ahol az alkotási folyamatban tizenhat fővel három civil szervezet tagjai vettek részt:
a)         A 26 éves múltra visszatekintő „NYÍREGYHÁZI VIZUÁLIS STÚDIÓ”. Vezetője: Tőkey Péter festőművész
b)        Az idén már 42 éves múltú Nyíri AFK független filmes alkotóklub, és az abból alakult, annak jogutódjaként működő NYÍRI AFK EGYESÜLET.         
Vezetője: Petrusák János tájképfestő, filmalkotó.
c)         A HELIOS ART EGYESÜLET fotósai. Vezetője: Sikolya Tibor fotós.
A fenti felsorolásból is kitűnik, hogy képzőművészet, fotóművészet és filmművészet is képviselve van. Mind a három civil csapat úgynevezett amatőröket tömörít, de ahogyan Gávavencsellő nagyközség képviselőtestülete is megfogalmazta, a lelkes, a szépet észrevenni és észrevétetni képes amatőrök értéket teremtenek. A Gávavencsellőn készült alkotásokból kiállítást rendeztünk, és a nagyközségükben készült filmek regionális és országos, sőt nemzetközi filmszemlékre is elviszik Gávavencsellő hírét, a szabolcsi táj szeretetét.
 
Minden évben 2000 óta vagy belföldön vagy külföldön egy kultúrafelderítő tábort is tartunk, ahol magyarországi helyi értékeket, vagy más népek szokásait kapjuk „kamerára”. 2009 nyarán Csíkszeredán és környékén voltunk. (Támogatók: NKA, MPKKI).
 
Nyírbogdányban a helyi változásokat követjük kameránkkal nyomon, immáron hatodik éve.
 
A fentebbi eseményekből több tucat filmalkotás készült, amelyeket a helyi televíziók (Nyíregyházi Városi Televízió, Gávavencsellői kábeltévé, a megyei Kölcsey TV) is több adásban bemutatta. 
Ezeket a filmeket megyei, regionális és országos filmszemlékre, sőt UNICA fesztiválra is beneveztük-benevezzük, és már több filmünk különdíjat vagy helyezést is elért.
 
Tematikus vetítéseket szerveztünk a Művészeti Hetek keretében a Városi Művelődési Központban.
 
Megyei és regionális filmszemlén voltak jelen filmjeink és alkotóink.
 
Szervezetünk 16 bejegyzett taggal alakult, 2009-re ez a létszám 20 főre bővült. Nincs szerződéses kapcsolatunk az önkormányzattal, bár az önkormányzat által fenntartott Városi Művelődési Központ helyet biztosít számunkra.
 
2009 májusában, majd megismételt taggyűlésen júniusban Bogdányi Ferenc elnök egyéb elfoglaltságai miatt lemondott és a tagság alapszabályt módosítva Petrusák Jánost választotta meg elnöknek, Csordás László és Ráthy Tibor elnökségi tagokkal együtt, a felügyelő bizottság elnökét és tagjait viszont változatlanul hagyta. Így a felügyelő bizottság elnöke: Kalocsai István, tagjai: Kissné Harman Judit és Szuhányi Pál.
 
Egyesületünk a 2009-es évben aktívabban szerepelt a helyi médiában, és a tavalyi tagdíjbevétellel szemben árbevételt is produkált, amelyet mind működési kiadásai fedezésére fordított.
 
Közhasznú tevékenységeink és a 2009-es év során ez okból végzett munkánk:
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: Minden héten kedden, még nyári időszakban is egyesületi helyiségünkben „filmklubot” tartunk, ahol alkotóink megbeszélik legújabb filmes ötleteiket, segítséget kérnek társainktól, elkészült alkotásaikat bemutatják, és nevelési, oktatási célból neves alkotók munkáit elemezzük, megtekintjük.
Nevelési és oktatási, ismeretterjesztési célokat szolgál a minden évben megrendezésre kerülő Művészeti Hetek a Városi Művelődési Központban, ahol alkotóink bemutatták legutóbbi alkotásaikat, sőt egyesületünk elődje, a NYÍRI AFK történetéből mini-tárlatot is felállítottunk.
Gávavencsellőn vagy Nyírbogdányban pedig szintén nyílt, bárki számára ingyenesen látogatható vetítést tartottunk.
Gávavencsellőn Kalocsai István tagunk nagy sikert aratva mutatta be általa fejlesztett körképező rendszerét.
Filmjeink (2009-ben megközelítően 20 alkotás) szolgálják az igényes szórakozás mellett a nevelést és oktatást, képességfejlesztést, ismeretterjesztést is.
 
Kulturális tevékenység, és a kulturális örökség megóvása érdekében alkotótábort szerveztünk Gávavencsellőn, Nyírbogdányban és Erdélyben (Csíkszeredán). Embereket, kultúrákat és művészeti ágakat közelebb hoztunk egymáshoz, ha csak egy közös alkotás, filmkészítés erejéig is.
Ezeket a filmeket nem csupán a megyei, a regionális, hanem még az országos szemlére is el kívánjuk vinni, és bemutatták már a helyi televíziók is.
Mindezek a tevékenységek, úgy reméljük, megfelelő alapot tudnak biztosítani az előttünk álló 2010-es év nagy terveihez.
 
Az egyesület közhasznúsági jelentését annak legfelső szerve, a közgyűlés, 2010. február 24-én tartott közgyűlésén fogadta el.
 
 
Nyíregyháza, 2010. február 24.
 
 
 
 
 
Petrusák János
NYÍRI AFK Elnöke