Petrusák János: HULLÓ CSILLAGOK

in HULLÓ CSILLAGOK, Petrusák János, Kultúra

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívunk mindenkit:

Petrusák János: HULLÓ CSILLAGOK című két felvonásos történelmi drámájának ŐSBEMUTATÓJÁRA és előtte 1956-os eseményeket felidéző mini kiállítás megnyitójára.

Helyszín: Nyíregyháza, Református Gyülekezeti Ház (Bessenyei tér 6.).

Időpont: 2016. október 17. hétfő, 15.00 óra.

Az eseménnyel a forradalom és szabadságharc magyarországi (budapesti, nyíregyházi) és erdélyi (nagyváradi, kolozsvári) áldozatai, neves és névtelen hősei előtt tisztelgünk!
Az esemény rövid leírása:
Az 1956-os Emlékbizottság pályázatokat írt ki a forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának méltó megünneplésére. Az egyik ilyen pályázat a „SINKOVITS IMRE PÁLYÁZAT” volt, amelynek egyik nyertese a TEMI Móricz Zsigmond Művelődési és Ifjúsági Ház Alapítványa lett.
Projekt címe:
Hulló-csillagok- határon átnyúló megemlékezés a magyar forradalomról és szabadságharcról új színpadi alkotás bemutatásával.
Projekt céljai:
A projektben 2 főcélt tűztünk ki magunk elé:
1.            Egy új dráma megalkotását Petrusák János író által az 1956-os forradalom és szabadságharc témakörében, és bemutatását partnerünk, a nagyváradi  MM Pódium Kulturális Egyesület Színháza által (http://mm-podium.ro/az-egyesulet/) Nyíregyházán és Nagyváradon. Az előadás professzionális rögzítése, a videóés a szövegkönyv nyilvánosan hozzáférhetővététele az interneten.
 
2.            A forradalom történetének bemutatása korabeli újságok és röplapok felhasználásával. A forradalom alatt keletkezett röplapok, plakátok, újságok (nem teljes körű) összegyűjtése és digitalizálása, majd nyilvánosan elérhetővététele az interneten (online kiállítás). A történelem iránt érdeklődő, felsőtagozatos és középiskolás fiatalok bevonásával a fenti anyagokból vándorkiállítás összeállítása, rendezése az 1956-os forradalomról, ezek bemutatása közművelődési intézményekben, iskolákban.
 
Részletesen:
1.            Új színműmegalkotása és előadása
Művelődési házunk alapítványa évek óta elkötelezett a színjátszás irányában. Az alábbiakban közöljük a dráma szinopszisát:
HULLÓ-CSILLAGOK -Történelmi dráma két felvonásban
Író: Petrusák János
Zenei betétek zeneszerzője: Nagy Zoltán és Veres László
Színpadi mozgás: Marin Lucia
Rendezte: Meleg Attila
Szereplők: 9 fő+ statiszták
Időtartam: kb. 1,5 óra
Rövid történet: a dráma egy középiskolában játszódik, és a tanulók szemszögéből mutatja be 1956-ot, illetve a forradalmat és szabadságharcot megelőzőidőszakot, továbbáaz orosz bevonulást. Az iskolában is megmutatkozik a „Vörös Csillag”hatalma, vagyis a tanárok felett „uralkodó”párttitkár és a diákok felett hatalmat gyakorlóDISZ-titkár önkényuralmi hozzáállása.
De a diákok nemet mondanak, leszedik az osztálytermekből Rákosi képeit és a vörös csillagokat.
Közben a pesti utcákon zajlanak az események, amelyekbe a diákság is aktívan bekapcsolódik. Sokaknak ez nagy kaland, amellyel dicsekednek nem aktív társaik előtt.
A dráma főszereplője néhány diák és néhány tanár. Meg persze fontos szereplőa diákszerelem, amely veszélyben is, vagy éppen a veszélyben bontakozik ki. MéghozzáBudapest-Nyíregyháza „vonalon”, meghallgatva a határon túli magyarság, például a magyar küzdelmek mellett hangosan kiállóerdélyiek hangját!
A világ, a szovjet hatalom viszont nem akarja a magyar szabadságot! A világ másik fele meg tehetetlenül nézi az orosz beavatkozást.
A drámai hatást fokozó elemek: korabeli dokumentumok, újsághírek és plakátok szövegei, szózatai kerülnek felolvasásra, együtt a rádió-hangokkal, meg a korszakra annyira jellemzőzenei elemek sajátos egyvelegével.
Történelmi háttér: 1956 októberére már mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy ahogyan eddig folyt a PÁRT irányította élet, úgy tovább nem mehet. Az elégedetlenség megmutatkozott a munkahelyeken és az iskolákban is. Majd amikor előbb az egyetemisták, majd hozzájuk csatlakozva a munkások és értelmiségiek nem-et kiáltottak, a középiskolás diákok is kimentek az utcára. Látták, figyelték az eseményeket, véleményük volt, és cselekedtek is, amikor kellett…
A drámát a Nagyváradi MM Pódium Kulturális Egyesület Színháza mutatja be.  
Az egyesület színháza tehetséges, fiatal színművészekből áll, akik az elmúlt években nagy sikerrel adták előa magyar és a világirodalom neves íróinak drámáit.
Az általuk előadandó, 1956-os drámával elsősorban a fiatal korosztályt célozzuk meg. Szeretnénk felkelteni bennük a korabeli fiatalokkal valóazonosulás érzését, szeretnénk átadni nekik mindazt a lelkesedést, hevületet, mely a kommunista zsarnokság bukását okozta…hacsak néhány napra is, de mégis kitörölhetetlenül a magyar és a világtörténelemben.
A dráma szövegkönyvét nyilvánosan elérhetővétesszük egy erre a célra létrehozott honlapon, hogy más társulatok, amatőr színjátszók is előtudják adni a színművet. Az előadásról videófelvétel készül, melyet közzéteszünk az interneten is.
Bemutatási helyszínek: Nyíregyháza és Nagyvárad
Bemutatás időszaka: 2016. október-december között.
Célcsoport: Az 1956-os forradalom és szabadságharc története iránt érdeklődők, fiatalok, általános és középiskolások, a forradalom szereplői.
2.            Kiállítás készítése 1956 sajtójáról, ezek bemutatása, digitalizálása és online kiállítás formájában hozzáférhetővététele
Ebben a programelemben kapcsolódni kívánunk az előzőprogramelemhez (a dráma megírása és bemutatása), hiszen a dráma megszületéséhez a korabeli sajtóés a kiadott röplapok nyújtanak szakmai-történelmi alapot. Ezek a megírandódrámában több alkalommal is előfognak kerülni. A dráma megírásával párhuzamosan lelkes, önkéntes fiatalok közreműködésével (általános iskola felsőtagozata, középiskolások, akik érdeklődnek a magyar történelem és kiemelten az 56-os forradalom iránt) felkutatunk jónéhány, magán -  vagy közgyűjteményben szereplőröplapot, újságot, napilapot, és amiről lehet, arról digitális másolatot kérünk vagy magunk készítjük el azokat. Jelen pillanatban már több magángyűjtőjelezte azt, hogy örömmel a rendelkezésünkre bocsájtja a projekt idejére 56-os sajtó és röplap-gyűjteményét. Ezekből szakértőtörténelemtanár vagy történész irányításával, a fiatalok aktív közreműködésével egy tablókiállítást rendezünk, mely terveink szerint bemutatja a forradalmat megelőzőtörténelmi helyzetet, a forradalom lefolyását, majd annak leverését, a megtorlás korszakát.
A kész kiállítást egyrészt a színielőadások helyszínén, másrészt nyíregyházi és megyei kistelepülések iskoláiban kívánjuk bemutatni az 56-os ünnepségekhez kapcsolódóan.
További tervünk az, hogy a digitalizált anyagokból és ezek rendszerezett változatából (röplapok, újságok szkennelt változata, grafikai elemek, fotók, illetve értelmezőszövegek) egy erre a célra létrehozandóweblapon virtuális, online kiállítást hozunk létre, melyhez mindenki hozzáférhet, aki csak érdeklődik az 56-os forradalom történelme iránt.
A kiállítás megnyitójára és a dráma ősbemutatójára mindenkit szeretettel várunk!
„A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja”.