Hírolvasó

Aranykezű tamarin született a Nyíregyházi Állatparkban

Nyíregyházi Hírportál - p, 02/23/2018 - 09:21
p class=rtejustifystrongimg alt=Aranykezű tamarin született a Nyíregyházi Állatparkban src=http://www.nyirport.hu/sites/default/files/upload/_Cikkek/2017/2017_02/28061331_10215843285614696_5502035811081946190_o_.jpg style=width: 178px; height: 120px; margin: 2px; float: left; /nbsp;A Nyiacute;regyhaacute;zi Aacute;llatparkban eacute;lő szuuml;lőaacute;llatok 2016-ban eacute;rkeztek Angliaacute;boacute;l eacute;s Magyarorszaacute;groacute;l, a nbsp;Nemzetkouml;zi Touml;rzskouml;nyvi Program (ESB) kereteacute;ben. Mind az apa, mind az anya gondos szuuml;lőnek bizonyul, hiszen probleacute;ma neacute;lkuuml;l cseperedik a jelenleg 1 hoacute;napos kouml;lyouml;k./strong/p pa href=http://www.nyirport.hu/2018/02/aranykezu-tamarin-szuletett-nyiregyhazi-allatparkban-13654 target=_blanktovább/a/p

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉNYTÁROLÓ CSARNOK LÉTESÍTÉSE NYÍRBÉLTEKEN

Nyíregyházi Hírportál - cs, 02/22/2018 - 07:33
p class=rtejustifystrongNyiacute;rbeacute;ltek Nagykouml;zseacute;g Ouml;nkormaacute;nyzata 2016. aacute;prilis 25. napjaacute;n taacute;mogataacute;si keacute;relmet nyuacute;jtott be a Teruuml;let- eacute;s Telepuuml;leacute;sfejleszteacute;si Operatiacute;v Program taacute;mogataacute;si rendszereacute;hez mezőgazdasaacute;gi termeacute;nytaacute;roloacute; csarnok leacute;tesiacute;teacute;seacute;re Nyiacute;rbeacute;lteken, melyet a Nemzetgazdasaacute;gi Miniszteacute;rium Regionaacute;lis Fejleszteacute;si Operatiacute;v Programok vezetője 234 892 318 Ft, azaz kettőszaacute;zharmincneacute;gymillioacute;-nyolcszaacute;zkilencvenkettőezer-haacute;romszaacute;ztizennyolc forint ouml;sszegű, vissza nem teacute;riacute;tendő taacute;mogataacute;sra eacute;rdemesnek iacute;teacute;lt./strong/p pa href=http://www.nyirport.hu/2018/02/mezogazdasagi-termenytarolo-csarnok-letesitese-nyirbelteken-13644 target=_blanktovább/a/p

NŐI ÍRÓK – ÍRÓ NŐK

Nyíregyházi Hírportál - sze, 02/21/2018 - 07:22
p class=rtejustifystrongimg alt=NŐI ÍRÓK – ÍRÓ NŐK src=http://www.nyirport.hu/sites/default/files/upload/_Cikkek/2018/2018_02/20180302MZSK%20Nonap_.jpg style=width: 147px; height: 120px; margin: 2px; float: left; /nbsp;Nőnapi zeneacute;s irodalmi deacute;lutaacute;nt rendeznek 2018 maacute;rcius 2-aacute;n a Moacute;ricz Zsigmond Kouml;nyvtaacute;rban. A Moacute;ricz Zsigmond Kulturaacute;lis Egyesuuml;lettel kouml;zouml;sen szervezett esemeacute;ny vendeacute;gei lesznek: Mihaacute;lyi Zsoacute;fia, Elisa Rot Mikle eacute;s Saacute;ndor Anikoacute;./strong/p pa href=http://www.nyirport.hu/2018/02/noi-irok-%E2%80%93-iro-nok-13643 target=_blanktovább/a/p

Kicsit több figyelem életet menthet

Nyíregyházi Hírportál - k, 02/20/2018 - 17:59
p class=rtejustifystrongimg alt=Kicsit több figyelem életet menthet src=http://www.nyirport.hu/sites/default/files/upload/_Cikkek/2018/2018_02/KOV_7807_1k_.jpg style=width: 180px; height: 120px; margin: 2px; float: left; /nbsp;A tartoacute;s havazaacute;st iacute;geacute;rő hideg eacute;jszakaacute;k előtt a Magyar Maacute;ltai Szeretetszolgaacute;lat mindenkit arra keacute;r, hogy figyeljen oda a kouml;rnyezeteacute;re, vegye eacute;szre a fouml;ldouml;n fekvő embereket, a fűtetlen eacute;puuml;letekben eacute;jszakaacute;zoacute; embereket. Fagypont alatt eacute;s csapadeacute;kos időben egy kicsit touml;bb figyelem ugyanis eacute;letmentő lehet. Ha fouml;ldouml;n fekvő, aacute;taacute;zott ruhaacute;juacute;, mozdulatlan emberrel talaacute;lkozunk az utcaacute;n, hiacute;vjuk a hajleacute;ktalan ellaacute;toacute; diszpeacute;cserszolgaacute;latot ndash; Budapesten a 061 338 4186 szaacute;mon ndash; vagy a 112-es segeacute;lyhiacute;voacute;t./strong/p pa href=http://www.nyirport.hu/2018/02/kicsit-tobb-figyelem-eletet-menthet-13640 target=_blanktovább/a/p

Újra Városi Diákparlament a Városházán

Nyíregyházi Hírportál - h, 02/19/2018 - 10:13
p class=rtejustifystrongnbsp;A vaacute;ros 13-19 eacute;v kouml;zouml;tti fiataljai (aacute;ltalaacute;nos eacute;s kouml;zeacute;piskola) 8 szekcioacute; munkaacute;jaacute;ban keacute;pviselhetik a nyiacute;regyhaacute;zi diaacute;ksaacute;got. Anbsp;diaacute;kparlamentnbsp;ouml;sszehiacute;vaacute;saacute;nak ceacute;lja, hogynbsp;olyan javaslatok eacute;s eacute;szreveacute;telek szuuml;lessenek, melyeket hasznosiacute;thatnak a vaacute;ros ifjuacute;saacute;gi koncepcioacute;jaacute;ban eacute;s annak cselekveacute;si terveacute;ben./strong/p pa href=http://www.nyirport.hu/2018/02/ujra-varosi-diakparlament-varoshazan-13642 target=_blanktovább/a/p

Mederrekonstrukció a Bujtoson

Nyíregyházi Hírportál - h, 02/19/2018 - 07:09
div class=rtejustify strongimg alt= src=http://www.nyirport.hu/sites/default/files/upload/Rovatok/NY%C3%8DRVV%20nagy.jpg style=width: 200px; height: 88px; margin: 2px; float: left; /nbsp;Mederrekonstrukcioacute;s munkaacute;latok kezdődneknbsp;2018. februaacute;r 20-toacute;lnbsp;a Bujtosi-toacute; vaacute;roscentrum felőli toacute;reacute;szleteacute;neacute;l - taacute;jeacute;koztatottnbsp;Keczkoacute; Jaacute;nostoacute;l, a NYIacute;RVV Nonprofit Kft. Kouml;zteruuml;let- fenntartaacute;si irodavezetője./strong/div div class=rtejustify nbsp;/div pa href=http://www.nyirport.hu/2018/02/mederrekonstrukcio-bujtoson-13641 target=_blanktovább/a/p

A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság verspályázatot hirdet Rímekbe faragott értékek címmel

Nyíregyházi Hírportál - p, 02/16/2018 - 08:16
p class=rtejustifystrongimg alt=A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság verspályázatot hirdet quot;Rímekbe faragott értékekquot; címmel src=http://www.nyirport.hu/sites/default/files/upload/_Cikkek/2018/2018_02/verspalyazat_.jpg style=width: 213px; height: 120px; margin: 2px; float: left; /nbsp;A paacute;lyaacute;zat ceacute;lja, a nyiacute;regyhaacute;zi eacute;rteacute;kek felkutataacute;sa eacute;s a Nyiacute;regyhaacute;zi Telepuuml;leacute;si Eacute;rteacute;ktaacute;rba felvett nemzeti eacute;rteacute;kek neacute;pszerűsiacute;teacute;se. A Bizottsaacute;g azt szeretneacute;, ha a paacute;lyaacute;zoacute;k olyan verseket iacute;rnaacute;nak, melyek a Nyiacute;regyhaacute;zi Telepuuml;leacute;si Eacute;rteacute;ktaacute;rba felvett nemzeti eacute;rteacute;kekről szoacute;lnak./strong/p pa href=http://www.nyirport.hu/2018/02/nyiregyhazi-telepulesi-ertektar-bizottsag-verspalyazatot-hirdet-rimekbe-faragott-ertekek-cim target=_blanktovább/a/p

Ingyenes informatikai képzés a könyvtárban

Nyíregyházi Hírportál - cs, 02/15/2018 - 07:35
p class=rtejustifystrongimg alt= src=http://www.nyirport.hu/sites/default/files/upload/Rovatok/MoriczZsKonyvtar.jpg style=width: 185px; height: 140px; float: left; /Anbsp; Moacute;ricz Zsigmond Megyei eacute;s Vaacute;rosi Kouml;nyvtaacute;rban 35 oacute;raacute;s, teacute;riacute;teacute;smentes alapfokuacute; informatikai keacute;pzeacute;s indul 16-65 eacute;ves korosztaacute;ly reacute;szeacute;re hamarosan./strongbr / nbsp;/p pa href=http://www.nyirport.hu/2018/02/ingyenes-informatikai-kepzes-konyvtarban-13624 target=_blanktovább/a/p

Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben Csengerben és a környező településeken

Nyíregyházi Hírportál - sze, 02/14/2018 - 08:29
p class=rtejustifystrongCsenger Vaacute;ros Ouml;nkormaacute;nyzat bruttoacute; 249.390.080 forint vissza nem teacute;riacute;tendő euroacute;pai unioacute;s taacute;mogataacute;st nyert az Emberi Erőforraacute;s Fejleszteacute;si Operatiacute;v Program (EFOP) kereteacute;n beluuml;l kiiacute;rt bdquo;Humaacute;n kapacitaacute;sok fejleszteacute;se teacute;rseacute;gi szemleacute;letben ndash; kedvezmeacute;nyezett teacute;rseacute;gekrdquo; ciacute;mű felhiacute;vaacute;sra benyuacute;jtott paacute;lyaacute;zataacute;val./strongbr / nbsp;/p pa href=http://www.nyirport.hu/2018/02/human-kapacitasok-fejlesztese-tersegi-szemleletben-csengerben-es-kornyezo-telepuleseken-1362 target=_blanktovább/a/p

Nemzetközi üzletember-találkozót szervezett a PRIMOM

Nyíregyházi Hírportál - k, 02/13/2018 - 10:41
p class=rtejustifystrongimg alt= src=http://www.nyirport.hu/sites/default/files/upload/P1060228.JPG style=width: 160px; height: 120px; float: left; /Immaacute;r maacute;sodik alkalommal szervezett a PRIMOM Alapiacute;tvaacute;ny a vendeacute;glaacute;taacute;s, gasztronoacute;mia szektorban műkouml;dő vaacute;llalkozaacute;sok szaacute;maacute;ra nemzetkouml;zi uuml;zletember-talaacute;lkozoacute;t Budapesten, a SIRHA 2018. szakmai kiaacute;lliacute;taacute;s kiacute;seacute;rőrendezveacute;nyekeacute;nt./strong/p pa href=http://www.nyirport.hu/2018/02/nemzetkozi-uzletember-talalkozot-szervezett-primom-13622 target=_blanktovább/a/p

Rajzpályázat az Erdők Nemzetközi Napja alkalmából

Nyíregyházi Hírportál - h, 02/12/2018 - 09:02
p class=rtejustifystrongA NYIacute;RERDŐ Zrt. Nyiacute;regyhaacute;zi Erdeacute;szete aacute;ltal fenntartott Paacute;l Mikloacute;s Erdeacute;szeti Erdei Iskola az Erdők Nemzetkouml;zi Napja alkalmaacute;boacute;l bdquo;Zouml;ld erdőben jaacute;rtamhellip;rdquo; ciacute;mmel rajzpaacute;lyaacute;zatot hirdet Nyiacute;regyhaacute;za vaacute;ros alsoacute; eacute;s felső tagozatos tanuloacute;i szaacute;maacute;ra./strong/p pa href=http://www.nyirport.hu/2018/02/rajzpalyazat-az-erdok-nemzetkozi-napja-alkalmabol-13621 target=_blanktovább/a/p

A név: Carmen a MOST Fesztiválon

Nyíregyházi Hírportál - p, 02/09/2018 - 07:05
p class=rtejustifystrongimg alt=A név: Carmen a MOST Fesztiválon src=http://www.nyirport.hu/sites/default/files/upload/_Cikkek/2018/2018_02/Sedi%C3%A1nszky%20N%C3%B3ra_.jpg style=width: 127px; height: 120px; margin: 2px; float: left; /nbsp;Nagy ouml;rouml;muuml;nkre sziacute;nhaacute;zunk uacute;jabb jelentős szakmai sikert kouml;nyvelhet el: A neacute;v: Carmen ciacute;mű előadaacute;s bekeruuml;lt az immaacute;r negyedik alkalommal megrendezeacute;sre keruuml;lő MOST stuacute;dioacute;sziacute;nhaacute;zi fesztivaacute;lon az ouml;t versenybe keruuml;lő kamara produkcioacute; kouml;zeacute;./strong/p pa href=http://www.nyirport.hu/2018/02/nev-carmen-most-fesztivalon-13605 target=_blanktovább/a/p

Házasság hete Nyíregyházán

Nyíregyházi Hírportál - cs, 02/08/2018 - 09:55
p class=rtejustifystrongimg alt=Házasság hete Nyíregyházán src=http://www.nyirport.hu/sites/default/files/upload/_Cikkek/2018/2018_02/H%C3%A1zass%C3%A1g%20hete2018_.jpg style=width: 240px; height: 73px; float: left; /nbsp;A Magyarok Nagyasszonya Roacute;mai Katolikus Pleacute;baacute;nianbsp; az egyhaacute;zmegyei roacute;mai katolikus pleacute;baacute;niaacute;kkal eacute;s a Gouml;rouml;g Katolikus egyhaacute;zmegyeacute;vel karouml;ltve haacute;zassaacute;gban eacute;lők, haacute;zassaacute;gra keacute;szuuml;lők, elvaacute;ltak, ouml;zvegyek eacute;s csalaacute;dok szaacute;maacute;ra szervez programokat az orszaacute;gos bdquo;Haacute;zassaacute;g Heterdquo; programsorozathoz kapcsoloacute;dva 2018nbsp; februaacute;r 11-18 kouml;zouml;tt./strong/p pa href=http://www.nyirport.hu/2018/02/hazassag-hete-nyiregyhazan-13604 target=_blanktovább/a/p

Mikrohitel - akár kezdő vállalkozások számára is

Nyíregyházi Hírportál - sze, 02/07/2018 - 07:07
p class=rtejustifystrongimg alt=Mikrohitel - akár kezdő vállalkozások számára is src=http://www.nyirport.hu/sites/default/files/upload/_Cikkek/2018/2018_02/WP9Z2669_.jpg style=width: 180px; height: 120px; margin: 2px; float: left; /nbsp;A PRIMOM Alapiacute;tvaacute;ny touml;bb mint 25 eacute;ve nyuacute;jt a megyei mikro- eacute;s kisvaacute;llalkozaacute;sok szaacute;maacute;ra mikrohitelt, mely kedvező felteacute;telei reacute;veacute;n segiacute;ti fejlődeacute;suuml;ket. A meguacute;jult Mikrohitel Bizottsaacute;g januaacute;ri uuml;leacute;seacute;n douml;ntouml;tt 8 megyei vaacute;llalkozaacute;s hitelkeacute;relmeacute;ről eacute;s tovaacute;bbi 8, maacute;r megleacute;vő vaacute;llalkozaacute;si hitellel kapcsolatos moacute;dosiacute;taacute;sroacute;l is - adott taacute;jeacute;koztataacute;st Hargitaineacute; Tolnai Andrea az Alapiacute;tvaacute;ny mikrohitel igazgatoacute;ja./strong/p pa href=http://www.nyirport.hu/2018/02/mikrohitel-akar-kezdo-vallalkozasok-szamara-13595 target=_blanktovább/a/p

Bronzérem a XI.Főnix Kupán

Nyíregyházi Hírportál - k, 02/06/2018 - 16:52
p class=rtejustifystrongimg alt=Bronzérem a XI.Főnix Kupán src=http://www.nyirport.hu/sites/default/files/upload/_Cikkek/2018/2018_02/IMG_7601_.jpg style=width: 179px; height: 120px; margin: 2px; float: left; /nbsp;A XI. Főnix Kupaacute;n, orszaacute;gos utaacute;npoacute;tlaacute;s keacute;zilabdatornaacute;n a Nyiacute;regyhaacute;zi SC U9 korcsoport 3. helyezeacute;st eacute;rt el./strong/p pa href=http://www.nyirport.hu/2018/02/bronzerem-xifonix-kupan-13594 target=_blanktovább/a/p

Szakács mesterklub alakult a kamarában

Nyíregyházi Hírportál - h, 02/05/2018 - 09:46
p class=rtejustifystrongimg alt=Szakács mesterklub alakult a kamarában src=http://www.nyirport.hu/sites/default/files/upload/_Cikkek/2018/2018_02/DSC_0222_.jpg style=width: 180px; height: 120px; margin: 2px; float: left; /nbsp;2018 januaacute;rjaacute;ban uacute;jabb szakmai mestertagozat alakult a Szabolcs-Szatmaacute;r- Bereg Megyei Kereskedelmi eacute;s Iparkamara szervezeacute;seacute;ben. Ezuacute;ttal a szakaacute;csok alakuloacute; uuml;leacute;seacute;re keruuml;lt sor, ahol a Szakaacute;cs Mester Szakmai Tagozat elnouml;keacute;nek Szoboszlai Gyula szakaacute;cs mestert vaacute;lasztottaacute;k meg a tagok./strong/p pa href=http://www.nyirport.hu/2018/02/szakacs-mesterklub-alakult-kamaraban-13593 target=_blanktovább/a/p

Évértékelő / évindító interjú a Képmás zenekarral

Nyíregyházi Hírportál - v, 02/04/2018 - 12:06
p class=rtejustifystrongimg alt=Évértékelő / évindító interjú a Képmás zenekarral src=http://www.nyirport.hu/sites/default/files/upload/_Cikkek/2018/2018_02/nyito_.jpg style=width: 258px; height: 120px; margin: 2px; float: left; /nbsp;A Keacute;pmaacute;s zenekar az eacute;szak-keleti reacute;gioacute; egyik meghataacute;rozoacute; csapata, amely 2006-ban Nyiacute;regyhaacute;zaacute;n alakult azzal a szaacute;ndeacute;kkal, hogy olyan igeacute;nyes eacute;lő zeneacute;t jaacute;tsszanak, amely valoacute;di intellektuaacute;lis tartalmat kouml;zvetiacute;t. Folyamatosan zeneacute;lnek eacute;s hozzaacute;k el a szeretet hangjaacute;t a szaacute;mtalan inteacute;zmeacute;nybe, nem csak egyhaacute;zi berkeken beluuml;l. A zenekar vezetőjeacute;t, Bolega Laacute;szloacute; eacute;nekes-dalszerzőt a legutoacute;bbi turneacute;jukroacute;l, eacute;s az előttuuml;k aacute;lloacute; időszakroacute;l is keacute;rdeztuuml;k./strong/p pa href=http://www.nyirport.hu/2018/02/evertekelo-evindito-interju-kepmas-zenekarral-13586 target=_blanktovább/a/p

Hamarosan befejeződik a Szabadtéri Színpad felújítása

Nyíregyházi Hírportál - p, 02/02/2018 - 05:18
p class=rtejustifystrongimg alt= src=http://www.nyirport.hu/sites/default/files/upload/_Cikkek/2018/2018_02/08.jpg style=width: 178px; height: 100px; float: left; /A Szabadteacute;ri Sziacute;npad műszakilag igen leromlott aacute;llapotban volt, a mai kor kouml;vetelmeacute;nyeinek, eacute;s a helyi igeacute;nyeknek sem felel meg, iacute;gy teljes kouml;rű feluacute;jiacute;taacute;sa eacute;vek oacute;ta indokolt. Igen frekventaacute;lt helyeacute;n aacute;ll, a vaacute;rosi szouml;vetben valoacute; elhelyezkedeacute;seacute;neacute;l, a funkcioacute;jaacute;naacute;l, a teacute;rszervezeacute;seacute;neacute;l fogva, illetve a teruuml;leten leacute;vő eacute;piacute;tmeacute;nyek, eacute;puuml;letek, terek formavilaacute;ga, eacute;piacute;teacute;szeti megfogalmazaacute;sa, a vegetaacute;cioacute;t meghataacute;rozoacute; hangulata miatt, a vaacute;ros igen jellegzetes, fontos inteacute;zmeacute;nye. /strong/p pa href=http://www.nyirport.hu/2018/02/hamarosan-befejezodik-szabadteri-szinpad-felujitasa-13573 target=_blanktovább/a/p

Gallyazás a Vécsey közben

Nyíregyházi Hírportál - cs, 02/01/2018 - 04:26
p class=rtejustifystrongGallyazaacute;si munkaacute;latokat veacute;gez a NYIacute;RVV Nonprofit Kft. 2018. februaacute;r 1-eacute;n (csuuml;touml;rtouml;k) 8- 15 oacute;raacute;ig a Veacute;csey kouml;z 1- 25. kouml;zouml;tti uacute;tszakaszon. Munkataacute;rsaink az aacute;ramellaacute;taacute;st veszeacute;lyeztető faacute;k aacute;gait vaacute;gjaacute;k le, ezeacute;rt a munkaacute;latok veacute;gzeacute;seacute;nek ideje alatt az aacute;ramszolgaacute;ltatoacute; feszuuml;ltseacute;gmentesiacute;ti a teruuml;letet./strong/p p nbsp;/p pa href=http://www.nyirport.hu/2018/02/gallyazas-vecsey-kozben-13574 target=_blanktovább/a/p

Vörös óriáskenguru bébi a Nyíregyházi Állatparkban

Nyíregyházi Hírportál - sze, 01/31/2018 - 13:30
p class=rtejustifystrongimg alt=Már látható, a világ legnagyobb erszényeseinek, a vörös óriáskenguru csapatnak a legifjabb tagja, a Nyíregyházi Állatparkban src=http://www.nyirport.hu/sites/default/files/upload/_Cikkek/2018/2018_01/27023783_10215586256309124_5752782275300092348_o_.jpg style=width: 99px; height: 120px; margin: 2px; float: left; /nbsp;A kis kenguru 2017-ben laacute;tott napvilaacute;got, aacute;m miacute;g a legtouml;bb fajnaacute;l, azonnal laacute;thatjuk, ha szaporulat szuuml;letik, a kenguru-feacute;leacute;kneacute;l egy joacute; ideig csak sejthetjuuml;k azt, ugyanis az erszeacute;nyes aacute;llatokra az a jellemzője, hogy utoacute;daik, roppant fejletlen aacute;llapotban jouml;nnek a vilaacute;gra.nbsp;nbsp; A szinte embrionaacute;lis aacute;llapotuacute;, mindouml;ssze 1-2 cm es uacute;jszuuml;louml;tt haacute;tsoacute; veacute;gtagjai eacute;s farka inkaacute;bb csak kezdemeacute;ny, szeme meacute;g nem nyiacute;lt ki eacute;s szőrtelen. Szuuml;leteacute;s utaacute;n az első 2 hoacute;napban a biztonsaacute;got nyuacute;jtoacute; erszeacute;nyben fejlődik, s kb.150 naposan dugja ki a fejeacute;t előszouml;r anyja erszeacute;nyeacute;ből./strong/p pa href=http://www.nyirport.hu/2018/01/voros-oriaskenguru-bebi-nyiregyhazi-allatparkban-13568 target=_blanktovább/a/p